Miljövänlig Städning hos Qleanex

Qleanex städfirma i Helsingborg är vi fullt medvetna om de miljöutmaningar vår planet står inför. Därför har vi antagit en proaktiv hållning för att säkerställa att vår städtjänst inte bara uppfyller, utan överträffar, de förväntningar som finns för miljöansvar inom branschen.

Vårt åtagande för miljön

Transporter med tanke:

Vi strävar efter att minska vår koldioxidavtryck genom att använda bränsleeffektiva transportmedel, planera rutter noggrant och överväga alternativa transportmetoder där det är möjligt.

Medvetna val:

Vare sig det handlar om rengöringsprodukter, material eller verktyg vi använder, väljer vi alternativ med minsta möjliga miljöpåverkan. Detta inkluderar att alltid använda miljöklassificerade material.

Strikt följsamhet med kemikalieregler:

Vi håller oss uppdaterade och följer konsekvent Kemikalieinspektionens bevaknings- och observationslista. Vårt team genomgår regelbunden utbildning för att säkerställa att alla produkter vi använder är säkra och hållbara.

Effektiv användning av resurser:

Vatten är en dyrbar resurs, och vi ser till att använda det sparsamt och effektivt. Detsamma gäller andra naturresurser som vi kan behöva i våra tjänster.

Öppen kommunikation:

Vi värdesätter öppenhet och dialog om vårt miljöarbete. Därför kommunicerar vi regelbundet med kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter för att dela med oss av våra framsteg och lyssna på feedback.

Ständig förbättring:

Varje Qleanex-medarbetare har ansvar för att miljöhänsyn tas i varje del av vår verksamhet. Vi skapar förutsättningar där alla i vårt team kan arbeta i enlighet med vår miljöpolicy.

Anpassning till externa standarder:

Utöver vår egen miljöpolicy anstränger vi oss för att uppfylla och överträffa externa standarder, som de som ställs av Svanen, för att säkerställa att vårt arbete alltid är i framkant när det gäller miljöhänsyn.

På Qleanex, är miljö inte bara en policy; det är en del av vår identitet. Genom att välja oss för dina städtjänster, väljer du ett företag som sätter planeten först.

Snabboffert (sidebar)

Kunduppgifter