Integritetspolicy och Cookies hos Qleanex Städfirma

Varför Integritetspolicy är Viktig för Oss

På Qleanex Städfirma är skyddet av din personliga integritet inte bara en prioritet, utan även en del av vårt åtagande till dig. Vi efterlever strikt de aktuella dataskyddslagarna för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras ansvarsfullt. Genom vår integritetspolicy vill vi ge dig en klar och tydlig översikt över hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter samt vår användning av cookies, för att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina uppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Qleanex Städfirma, Org.Nr: 559195-1503, med adress [Rosenbergsgatan 32b | 254 44 | Helsingborg], telefonnummer 010-641 00 51, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi tar hand om de uppgifter du förser oss med, de som vi inhämtar via vår webbplats, samt de vi erhåller från externa källor, inklusive uppgifter från tredjepartsreklamnätverk.

När du etablerar ett avtal med oss, delar du personliga detaljer såsom ditt namn, kontaktinformation, adress och telefonnummer.

Vidare, när du navigerar på vår webbplats, registrerar vi automatiskt viss information om ditt besök. Detta inkluderar din IP-adress, de sidor du besöker, samt hur du interagerar med innehållet på vår sida.

Syftet med Behandlingen av Dina Personuppgifter

E-postmarknadsföring: Med ditt tillstånd använder vi ditt namn och e-postadress för att skicka e-postbaserade marknadsföringsmeddelanden, som inkluderar vårt nyhetsbrev och specialerbjudanden. För att göra våra erbjudanden mer relevanta, kan vi skräddarsy innehållet baserat på din profilinformation. Att ge samtycke är helt valfritt och är inte en förutsättning för att genomföra köp hos oss.

Profilanalys: Vi samlar in och analyserar information såsom din IP-adress, vilka sidor du besökt och ditt beteende på vår webbplats. Denna profildata hjälper oss att bättre förstå våra kunder och möjliggör oss att skapa skräddarsydda erbjudanden på vår webbplats. Syftet med denna profilering är att förbättra vår verksamhet och att marknadsföra produkter som kan vara av intresse för dig.

Tillgång och Hantering av Dina Personuppgifter

Tillgång till dina uppgifter: Vanligtvis är det endast vi som hanterar dina uppgifter. Men i vissa fall kan vi dela din information med våra leverantörer, som beskrivs nedan.

Geografisk behandling: Både vi och våra leverantörer hanterar dina personuppgifter inom ramen för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagringsperiod: Dina uppgifter lagras för bokföringssyften enligt gällande lagar i upp till sju år. Om du har godkänt att motta marknadsföringsmaterial via e-post, behåller vi ditt namn och din e-postadress tills du avanmäler dig eller begär att vi inte längre kontaktar dig. I vissa fall kan uppgifter behållas längre enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut. Profileringsdata tas bort sex månader efter insamling, eller tidigare om du motsätter dig sådan profilering.

Hur kan du påverka vår behandling av dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla eller begränsa ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. Om du motsätter dig direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål och radera relevanta uppgifter, om inte en annan laglig grund föreligger enligt vår integritetspolicy.

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att kostnadsfritt begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig samt rätt att korrigera dina uppgifter. Om du vill ha sådan information, kontakta oss via post eller e-post. Du har också rätt att begära radering eller begränsning av dina uppgifter och att lämna klagomål till svenska Datainspektionen eller annan tillsynsmyndighet som övervakar företags hantering av uppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt användbart och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation informerar vi alla besökare om användningen av cookies på vår webbplats. När du besöker vår webbplats lagras cookies på din dator, inklusive sessionscookies och permanenta cookies med upp till två års livslängd via verktyget Google Analytics. Om du inte accepterar cookies kan du konfigurera din webbläsare för att neka dem eller meddela dig om användningen av cookies. Observera att om du inaktiverar cookies kan du inte använda vår kundkorgsfunktion, men du kan fortsätta att surfa i butiken utan aktiverade cookies.

Snabboffert (sidebar)

Kunduppgifter